DIBALIK SUKSESNYA KETHOPRAK KORPRI ISI YOGYAKARTA Kerja Bareng Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan FSP ISI Yogyakarta

Irah-irahan
MENDHUNG BUMI NGRAWA

Yogyakarta (Mataram) sebagai miniature Indonesia bukan slogan kekinian, tetapi sejak jaman Sultan Agung Hanyakra Kusuma (1613-1945) meneruskan kekuasaan nusantara sejak jaman Majapahit. Rapuknya sebuah pemerintahan karena ketidak konsistenan sistim hokum dalam pemerintahan, , ketidak jujuran dalam menjalankan pembangunan dan perekonomian yang seharusnya dapat dirasakan oleh rakyat. Sebuah awal periode imperialis masuk dalam lingkaran kekuasaan yang membawa bencana pada tahun berikutnya dalam sejarah mataram indonesia. ,

SINOPSIS
Sawuse surut Kanjeng Sultan Agung (1613-1645), panguwasa mataram gumanti marang putrane Pangeran Adi Mataram (Amangkurat), praja mataram kang sekawit di-eringi dening bangsa manca (walanda) ora saya ngreda ning tansaya ringkih. Ringkihe mataram temahan akeh para adipati pesisir pulo jawa kang pada merong awit pambujuke walanda ya VOC. Mula bukane Amangkurat kena glembuh temah nganakake perjanjen lawan VOC, kang sejatine iku apus krama kanggo ringkihe kawibawan lan peprentahan mataram. Surontani sanadyan wis sepuh (75 th) ora bisa nompa anane perjanjen mau, bab iki kang dianggep tunggak kemadoh munggwing VOC lan para adipati mancanagara. Jejer senapati agung mataram ing tlatah mancanagara wiwit pangwasane Sultan Agung, Sunan Amangkurat banget kurmat lawan Surontani, mula VOC lan para adipati mancagara gawe rekadaya nyingkirake Tumenggung Surontani. Carane sepisan, supaya luntur kapitayane Amangkurat, kapindo gawe reretu supaya kawula ngrawa pada digawe wedi awit brandal kecu rampok, uga bab kapitayan ing agama.


Adipati Ketandhan Tondhowijaya putra mantu Surontani lan Panewu Mayangan Ngrawa aran Onggodenta seneng ing kadonyan (materialis) gendhu seglugu lawan VOC kang dadi paranpara supaya gawe rekadaya. Laladan kadipaten Ketandhan dadi papan mesanggrahe para brandal kecu, Panewu Onggodenta kang darbe panguwasa bandar pelabuhan ngatur mlebu metu kehing asil bumi saka ngrawa. Kajaba saka iku Onggodenta dening VOC di-iming-imingi dadi adipati ngganti Surontani, mula kudu gawe ontran-ontran ing Ngrawa, uga kudu nyandeg nawala saka mataram kang tumuju marang Surontani. Ing pamrih dimen Surontani diarani mbalela ora gelem seba ing mataram.


Upayane Walanda nyata kasil, nyatane bupati mancanagara wis ngepung wakul binaya mangap ing tlatah Ngrawa. Kawula Wajak Ngrawa panic lan wedi anane ancaman perang, Brahmana panutane warga dipateni, candi akeh kang dirusak. Kabeh punggawa kadipaten kalebu demang lan lurah pada bingung. Raden Haria Digdaya jejer pangarepe wiratama tansah siaga, kepara tumindak tanpa parentahe keng ramane ya adipati Surontani. Awit yuswane kang wus sepuh akeh pengalamane, dasar sekti kineringan, wibawa lan pinter kabeh perkara bisa dirampungi kanthi wicaksana tanpa ana kurban. Sanadyan ing atine mbededeg nepsu marang kang gawe pitenah lawan piyambake.


Adipati ya Tumenggung Surontani ngendak dumadine lan emoh perang, nanging nedya budal neng mataram nyuwun pengadilan ing ngarsane Sunan Amangkurat. Nitih Gajah aran Kyai Dhudha, ngasta tumbak Kyai Upas… nedya nyeblak “Mendhung Bumi Ngrawa” budal neng Mataram tanpa rowang, jalaran sesantine laku “ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake”.
[16/9 19.02] Yanz7777: A. TIM ARTISTIK

Para Paraga:
01. Sunan Amangkurat : Dr. Bambang Pujaswara, M.Hum.
02. Adpt. Wirasaba : Aneng Kiswantara. M.Sn.
03. Adpt. Cokro Yuda : Drs. Krismus Purba, M Hum.
04. Adipati Tondho Wijaya : Wahid Nur Cahya, M.Sn.
05. Tg. Surontani : Joanes Catur Wibono, M.Sn.
06. Nyai Surontani : Retno Dwi Intarti, M. Hum.
07. Kapten Van Inhoff : Drs. Agus Prasetya, M. Sn.
08. Brahmana Sengker : Drs. Agus Suseno, M. Sn.
09. R.A. Rara Tantri : Reni Wiritanaya
10. R. Hario Digdoyo : Singgih
11. Manggala Pucaganom : Saifudin Tristiandika Saputra
12. Manggala Surapati : Anarbuka Kukuh Prabawa, Spd.
13. Panewu Drembaladha : Muh. Fahrur Rozikin
14. Panewu Ironggono : Bpk. Sumarna
15. Panewu Patrajaya : Bpk. Wagiman
16. Panewu Onggodenta : Galih Wahyu Wijaya, S.Pd.
17. Bendu : Bapak Wasikin
18. Jemprit : Yulindha Wulan Nugraheni
19. Sipon (anak) : Parama Sanjaya
20. Juru Karya : Nugro Widianto
21. Kang Karta : R. Bagus Wisnu Wardana K.A.
22. Klowor : Drs. Sarjiwo, M.Pd.
23. Kliwir : Warsono, M.Sn.
24. Aguna : Muh. Ilham
25. Prajurit Ngrawa I : Muh. Alfi Sahri, S.Pd.
26. Prajurit Ngrawa II : Iqbal Assegaf
27. Prajurit Ngrawa III : Hosea Agave Putra
28. Prajurit Ngrawa IV : Bagus
29. Prajurit Ngrawa V : Sutan Alif NP
30. Brandal Dengkloh : Sunu Ari Wicaksono
31. Brandal I lan Jaga Kali I : Fatih Ridlwan Munier
32. Brandal II lan Jaga Kali II : Genta Rafi Muslimin
33. Brandal III lan Jaga Kali III : Sutan Alif Naufal Passa
34. Jaga Karya : Genta Rafi Muslimin
35. Sudagar Koe Moi Yung : Andi Prasetya
36. Kuli I : Okdimar Panjaitan, S.Pd.
37. Kuli II : Gesang Hardianto, S.Pd.
38. Mbok Warung kopi : Eka Febriana
39. Penari Gambyong : Nur Azizah Aupa
40. Penari Gambyong : Vita Rosanti
41. Penari Gambyong : Silvia Herbekti
42. Penari Gambyong : Pratiwi Puji Utami
46. Naskah dan Sutradara : Drs. Untung Muljono, M.Hum.
47. Penata Gendhing : Drs. Gandung Djatmiko, M.Pd.
[16/9 19.03] Yanz7777: Para Pengrawit : Mahasiswa Jurusan Karawita
48. Pengrawit 1 : Almas Juna
49. Pengrawit 2 : Anggit Esthi Nugraha
50. Pengrawit 3 : Marlina Kharisma Annisa
51. Pengrawit 4 : Agung Sutrisno
52. Pengrawit 5 : Rizky Muhammad Yunus
53. Pengrawit 6 : Yuwono Prasetyo
54. Pengrawit 7 : Aan Dian Pratama
55. Pengrawit 8 : Yohanes Crisostomus Refo Singgih Sanyata
56. Pengrawit 9 : Bambang Wisnu Murti
57. Pengrawit 10 : Kingkin Pusyasmara
58. Pengrawit 11 : Amelia Nandika P
59. Pengrawit 12 : Fajar Kaleh Putro Widodo
60. Pengrawit 13 : Warguno
61. Pengrawit 14 : Yogjarmansyah
62. Pengrawit 15 : Nanag Prasetia
Tari Pembuka
Judul : Syakuntala
Kelompok : Balangga, Alumni Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FSP ISI Yogyakarta
63. Penari 1 : Sylva Lundia Amararatri, S,Pd,
64. Penari 2 : Chandra Adhi Susanto, S,Pd.
65. Penari 3 : Berrar Fachtya, S,Pd.
66. Penari 4 : Suta Alif NP
[16/9 19.04] Yanz7777: B. TIM PRODUKSI
1. Penasehat Produksi : Drs. Siswadi, M.Sn.
(Dekan Fakultas Seni Pertunjukan)
2. Penanggungjawab Sarana : Suryanto Wijaya, S.Mus., M.Hum.
(Pembantu Dekan II FSP, Ketua Korpri FSP ISI Yogyakarta)
3. Penanggungjawab Pergelaran : Dr. Bambang Pudjasworo, SST, M. Hum.
(Pembantu Dekan I FSP)
4. Pimpinan Produksi : Dr. Drs. Nur Iswantara, M. Hum.
(Ketua Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan FSP )
5. Sekretaris : Dilla Octavianingrum, S,Pd., M. Pd
6. Bendahara : 1. Dra. Agustina Ratri Probosini, M. Sn.
: 2. Jumadi, S.I.P.
7. Kerumahtanggaan : 1. Dra. Antonia Indrawati, M.Si.
: 2. Hana Permata Heldisari, M.Pd.
: 3. Lia Yuliati
8. Stage Manager : 1. Krisna Mahardhika
2. Asrul Abdul Gani
9. Crew Panggung : 1. Yohanes Mario
: 2. M. Ilham
: 3. Cahya Prihartano
: 4. Andi Susanto
: 5. Tegar Sasongko
: 6. Alex

10. Lighting : 1. Tulus
: 2. Alexander Mako Making
: 3. Giyatno
: 4. Paryanto
: 5. Purwanto
: 6. Giyanto
:7. Mursuharto
11.Soumd : 1. M. Roziq
: 2. Ausof
: 3. Suratno
: 4. Teguh
: 5. Danang
: 6. Sopyan
:7. Ismawan
12. Rias, Busana : 1. Indhie Nareswari
: 2. Lisa Prima
: 3. Titis Nurmalita
: 4. Bernadeta Roro
: 5. Mega
: 6. Vita
: 7. Agnes
: 8. Eka
13. Perlengkapan Gamelan : 1. Srimulyanto
: 2. Yasir
: 3. Sudarmanto
: 4. Priandono
: 5. Heru P
: 6. Sriwaryadi
: 7. Tanto
: 8. Jumarno
: 9. Joko Maendra
: 10. Jamroni
14. Among Tamu
a. Dosen : 1. Dr. Budi Raharja, M. Hum.
: 2. Roy Martin Simamora, M. Ed.
: 3. Ujang Nendra Pratama, M. Pd.
b. Buku Tamu : 1. Gabriela
: 2. Cica
: 3. Yohana
: 4. Monika
c. Penghantar Tamu : 1. Nanda
: 2. Clarisa
: 3. Inggrid
: 4. Dinda D
: 5. Disfi
: 6. Arum
15. Master Ceremony :
1. Fauzi
2. Kalingga

(ita)